+ (42 12) 526 25981 rus.kult.centrum@stonline.sk

Kurz ruskeho jazyka 2019

Vážení frekventanti kurzov ruského jazyka

v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave

OTVÁRAME JARNÝ KURZ RUSKÉHO JAZYKA, 

ktorý sa uskutoční v termíne

od 04.02.2019 do 10.05.2019

Prihlásiť sa môžete osobne v RCVK alebo na stránke Prihláška.pdf

v termíne od 09.01.201do 01.02.2019.

Platbu za semester uhradíte u nás alebo cez banku po vystavení faktúry, tiež najneskôr do 01.02.2019.
Doba trvania kurzov je 25 lekcií (50 výučbových hodín), 

kurzy budú dvakrát týždenne 

Pon/Str: 16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Ut/Št:     16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45Otvárame kurzy ruského jazyka aj pre záujemcov o individuálne hodiny.

Cena výučby v skupinách:

Štandardná skupina(5 – 10 účastníkov) - 240 € za kurz

I n d i v i d u á l n a výučba bude podľa osobitných programov 

v cene 12 €/hod. (45 min)

Zľavy pre študentov, žiakov, dôchodcov.

Kontaktná osoba:

Marina Zvereva - administrátorka kurzov

tel. číslo: 02/5262 5981; mob. 0907 044129
e-mail:kurzyrcvk@gmail.com