+ (42 12) 526 25981 rus.kult.centrum@stonline.sk
  • VOSR

     

    100. výročie Veľká Októbrová Socialistická RevolúciaRead more

Spoločenstvo na Facebooku

facebook like box joomla