+ (42 12) 526 25981 rus.kult.centrum@stonline.sk

Vážení frekventanti kurzov ruského jazyka

 


Vážení frekventanti kurzov ruského jazyka

v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave

jesenný kurz ruského jazyka

od 25.09.2017 do 21.12.2017

Prihlásiť sa môžete osobne v RCVK alebo cez e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v termíne od 30.08.2017 do 21.09.2017

Doba trvania kurzov je 25 lekcií (50 výučbových hodín),

Kurzy sa konajú dvakrát týždenne

                                              Pon/Str: 8.30 – 10.00

Pon/Str: 16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Ut/Št:     16.30 – 18.00 alebo 18.15 – 19.45

Otvárame kurzy ruského jazyka aj pre záujemcov o individuálne hodiny.

Cena výučby v skupinách:

Štandardná skupina(5 – 10 účastníkov) - 240 € za kurz

I n d i v i d u á l n a výučba bude podľa osobitných programov

v cene 12 €/hod. (45 min)

Zľavy pre študentov, žiakov, dôchodcov.Platbu za semester uhradíte u nás alebo cez banku po vystavení faktúry,

tiež najneskôr do 22.09.2017.
Kontaktná osoba:

Doc. Tatiana Dronskaya - vedúca kurzov Ruského centra vedy a kultúry,

Marina Zvereva - administrátorka kurzov

tel. číslo: 02/5262 5981; mob. 0907 044129
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Курсы русского языка в РЦНК * Анкета-заявление* 2017 г.

(1) Общие сведения/osobné udaje                                                                                                                                                   

Фамилия/ Priezvisko ________________________________________      

Имя / Meno               ________________________________________      

Дата рождения / Dátum narodenia  ___________________________________________________________

Место учёбы или работы / Miesto pracoviska, štúdia _______________________________________________

(2) Контактные телефоны, email и адрес

Телефон (дом./рабочий) ./ Tel.  ...........................………………...........................................................................………………................................ ..............………………

Мобильный телефон / Mob. č.  ………………….............................................................................. ......................………………................................... ...................………..

Адрес электронной почты / E-mail  .................................................................................................................................................. .......... .......... .......... .......... ..................

(3) Уровень языковой компетенции

Как Вы оцениваете свой уровень знания русского языка?

Na akej  úrovni ovládate  ruský jazyk?                

A0

A1

A2

B1

B2

C1

           
 

(4) Ваши пожелания:

а) Я хотел / хотела бы изучать русский язык/ Chcem sa učiť :

ð  индивидуально/ individuálne     ð  в  группе/ v skupine

b) Меня интересует/ Mám záujem o:                                   

 ð бизнес-курс/ business kurz     

 ð обычный курс/ obyčajný kurz     

 ð тренинг-курс (сертификат) / príprava na certifikát

c) Предпочтительное время для занятий/ Vyhovujúci čas:

Pon/Str: 16.30 – 18.00   ð             alebo             18.15 – 19.45       ð

Ut/Št:     16.30 – 18.00   ð             alebo             18.15 – 19.45       ð

d) Какое время Вам подходит, в случае, если Вы занимаетесь индивидуально? /  Aký čas Vám vyhovujekeď sa učite individuálne?Дата / Dátum………………………2017      Подпись / Podpis……………………………..

Ďaľšie informácie