29/aug/2019 10:34

Knižnica

There is no translation available.

 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                Posledný deň v mesiaci je knižnica zatvorená

Knižničný fond RCVK má viac ako 8000 zväzkov a je každoročne aktualizovaný o nové vydania. Vo fondoch knižnice sú zastúpené diela ruskej a zahraničnej krásnej literatúry, a to ako klasickej, tak aj modernej. Čitateľ si tu môže vybrať z kníh o ruských a svetových dejinách a kultúre, literárnovedné spisy, kulturologické diela, filozofické a iné štúdie, z bohatej literatúry pre deti a mládež, z vojensko-vlasteneckej a pravoslávnej palety dokumentov.

Knižnica spolupracuje s "Domom Ruského Zahraničia Alexandra Solženicina“ a „Nadáciou Sergeja Michalkova“. Ponúkame mnohoraký výber z informačných a referenčných materiálov, vrátane množstva slovníkov, príručiek, encyklopédii najrôznejších smerov, ako aj detské náučné slovníky.

V čitárni našej knižnice si návštevníci môžu nahliadnuť a potešiť sa z farebných albumov reprodukcií vynikajúcich diel zo zbierok špičkových svetových múzeí, čaká ich stretnutie s množstvom kníh o hudbe, ruskom divadle a kinematografii.

Knižnica vlastní audiovizuálny fond z viac ako 400 CD s hudobnými nahrávkami, vlastivednými a vzdelávacími programami a audiovizuálne knihy pre všetky vekové kategórie. Vizuálny fond zahŕňa viac ako 500 najlepších ruských a zahraničných filmov rôznych žánrov.

Knižnica si predpláca periodika. To ako pre deti, tak aj pre dospelých.

Knižnica je zatvorená cez víkendy a počas ruských štátnych sviatkov. 
Naše telefónne číslo : 526-25981

Knižničný poriadok

Knižnica poskytuje svoje služby všetkým záujemcom. Čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení osobného preukazu. Ročné predplatné je 5,00€, dôchodcom, študentom a školákom sa knižničné služby poskytujú zadarmo.

Výpožičná lehota pre absenčné výpožičky je 1 mesiac. Vypožičiava sa najviac 5. kníh.

Príručky a encyklopédie sa požičiavajú len prezenčne.

Požičovné za CD a DVD sú 2,00€, účtuje sa aj záloha vo výške 10,00€.

V prípade straty alebo poškodenia knihy čitateľ donesie neporušený výtlačok toho istého dokumentu alebo finančne nahradí škodu vo výške hodnoty nového vydania.

 

Čítať 1040 krát