Программная деятельность Русского дома в Братиславе временно приостановлена      slovakia@rs.gov.ru 

27/feb/2017 09:24

Popularizácia vedy

V súčasnom svete je veda základom stabilného rozvoja a blahobytu  spoločnosti.Vplyv vedeckých poznatkov na život ľudí a na budúcnosť našej planéty je neoceniteľný.

Zároveň, stupeň informovanosti širokej verejnosti o najnovších vedeckých výdobytkoch a zainteresovanosť ľudí na zvyšovaní vlastných vedomostí má veľký vplyv na rozvoj samotnej vedy. V tejto súvislosti nadobúdajú veľký význam aktivity spojené s popularizáciou vedeckých poznatkov.

Agentúra Rossotrudničestvo má za úlohu napomáhať rozvoju medzinárodnej vedeckej spolupráce a oboznamovať zahraničnú verejnosť s úspechmi ruských vedcov. Preto zahraničné pobočky agentúry za účasti partnerov z radov ruských aj zahraničných vedeckých organizácií a fondov usporadúvajú podujatia osvetovej vedeckej činnosti.

Nižšie sa nachádza zoznam ruských internetových zdrojov s vedecko-populárnou tematikou, odborné fóra, vedecké časopisy, kde sa dajú nájsť tie najaktuálnejšie informácie o najnovších výdobytkoch a novinkách zo sveta ruskej vedy.

Наука и технологии Российской Федерации

Veda a technológie Ruskej federácie

Российская сеть трансфера технологий

Ruská sieť transferu technológií

Экспир

XPIR

Наука из первых рук

Veda z prvej ruky

Постнаука

Post veda

Научная Россия

Vedecké Rusko

Кот Шредингера

Schrödingerova mačka

«НАУКА и ЖИЗНЬ»

Veda a život

Популярная механика

Populárna mechanika

Открытая Наука

Otvorená veda

Коммерсант Наука  

Kommersant Nauka

РИА Новости

RIA Novosti

Чердак

Povala
Čítať 9011 krát