+ (42 12) 526 25981 rus.kult.centrum@stonline.sk

Memoriálna činnosť

Počnúc rokom 2010, agentúra Rossotrudničestvo rozvíja spoluprácu s mnohými štátnymi organizáciami, s cieľom zachovania a podporenia starostlivosti o pietne miesta v zahraničí, ktoré majú pre Rusko historický a pamätný význam.

Základným kritériom pri výbere takýchto miest je historický význam prínosu pochovaných osôb v oblasti vedy, kultúry, umenia, či duchovného života pre Rusko a krajinu, kde sa miesto ich posledného odpočinku nachádza.

V súčasnosti sa pripravuje dlhodobý štátny podporný program na zachovanie pietnych miest a historických pamätníkov v zahraničí, ktoré sú spojené s duchovným a historicko-kultúrnym dedičstvom Ruska.Všeobecná databáza Memorial

Všeobecná databáza obsahuje informácie o obrancoch vlasti, ktorí zahynuli alebo zmizli bez stopy počas 2. svetovej vojny a v období po nej http://obd-memorial.ru/

Normatívno-právna báza:

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 379

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1948-р