Программная деятельность Русского дома в Братиславе временно приостановлена      slovakia@rs.gov.ru 

27/feb/2017 13:50

Podporné programy

Do kompetencie agentúry Rossotrudničestvo patrí aj realizácia Programu práce s ruskými krajanmi žijúcimi v zahraničí, a to v oblasti konsolidácie spoločenských združení, uspokojenia kultúrnych, jazykových a duchovných potrieb ruských krajanov a zdokonalenia ich informačného zabezpečenia.

Agentúra každoročne organizuje rôzne podujatia pri príležitosti Dňa národnej jednoty a Dňa ruského jazyka, ktorých cieľom je priblížiť ruským krajanom históriu a kultúru Ruska.

Spoločne s konzulárnymi úradmi a zastupiteľstvami Federálnej migračnej služby, agentúra Rossotrudničestvo pracuje tiež na informačnom zabezpečení Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2015 – 2017 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №2321-р;

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом;
Čítať 7272 krát