14/okt/2020 13:33

Týždeň ruského jazyka na Slovensku

Týždeň ruského jazyka na Slovensku je spoločný projekt slovenských vysokých škôl so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou a Surgutským mestským fondom rozvoja slovesnosti Slovesnosť, ktorý začal fungovať na online platforme.

Projekt Týždeň ruského jazyka na Slovensku je výsledkom dlhoročnej spolupráce Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity so slovenskými univerzitami – Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskou univerzitou v Prešove. Vedúcim projektu je dekan Filologickej fakulty Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity a predseda Fondu Slovesnosť Nikolaj Vasilievič Ganuščak.

Projekt získal grant gubernátora Jurgy v nominácii Rozvíjanie verejnej diplomacie a podpora krajanov. Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie spolupráce filológov Jurgy s rusistami zo slovenských vysokých škôl, vyučujúcimi ruštiny na slovenských školách a slovenskými študentmi a žiakmi, ktorí sa učia ruský jazyk.

V súvislosti s rastúcim záujmom o štúdium ruštiny v Európe – a zvlášť na Slovensku, je sociálny význam projektu zrejmý. Pobyty odborníkov zo Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity v Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici v rokoch 2017-2019 potvrdili, aké sú užitočné takéto stretnutia pre slovenských učiteľov a vysokoškolských pedagógov s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a zvyšovania kvalifikácie v oblasti modernej metodiky vyučovania ruského jazyka. Aj slovenská mládež, ktorá sa učí ruštinu, prejavila veľký záujem o prednášky nielen svojich pedagógov, ale aj nositeľov ruského jazyka – odborníkov v oblasti ruského jazyka a literatúry.

Na slávnostnom otvorení Týždňa ruského jazyka na Slovensku boli prítomní:

Prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike pán Vladislav Kulikov;

gubernátorka Chanty-Mansijského autonómneho okruhu – Jurgy pani Natalia Komarovová;

Zástupca Ministerstva zahraničných vecí RF v Jekaterinburgu pán Alexander Charlov;

riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave pani Inna Kuznecovová;

rektorka Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina profesorka Margarita Rusecká;

prezidentka Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity profesorka Nadežda Konoplinová;

prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela  doktorka Lujza Urbancová;

prodekan pre akreditáciu, kvalitu a marketing Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove doktor Martin Blaho;

riaditeľ Inštitútu rusistiky Prešovskej univerzity v Prešove docent Ľubomír Guzi;

zástupkyňa riaditeľa Inštitútu rusistiky Prešovskej univerzity v Prešove doktorka Nikoleta Mertová.

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave organizačne podporuje realizáciu projektu Týždeň ruského jazyka na Slovensku.

V deň otvorenia podujatia sa konalo aj online zasadnutie okrúhleho stola na tému Ruský jazyk a ruská kultúra na Slovensku. Diskusie sa zúčastnilo vedenie a pedagógovia slovenských bilingválnych gymnázií, zástupcovia katedier z univerzít v Banskej Bystrici a Prešove, vyučujúci ruského jazyka fondu Ruskij mir, zástupcovia Zväzu Rusov na Slovensku a iných spoločenských organizácií.

Počas rozpravy sa rozprúdila zainteresovaná výmena skúseností medzi ruskými odborníkmi a ich slovenskými kolegami

 

Čítať 284 krát