Программная деятельность Русского дома в Братиславе временно приостановлена      slovakia@rs.gov.ru 

29/okt/2021 18:48

Kvíz Po cestách Miklucho-Maklaja

There is no translation available.

 

Milí priatelia,
s radosťou sme vyhodnotili  výsledky kvízu „ Po stopách Miklucho-Maklaja“.  
Do kvízu sa zapojilo viac ako 90 záujemcov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom zo srdca blahoželáme!
 
1. miesto - Lea Mária Kurtiniaková
2. miesto - Paula Balta
3. miesto - Natália Mikušíková
 
Podľa pravidiel kvízu „Po stopách Miklucho-Maklaja“ budú traja účastníci, ktorí ako prví získali maximálny počet bodov za svoje odpovede (24 bodov), ocenení upomienkovými predmetmi a všetci účastníci diplomami.

 

Online kvíz Po cestách Miklucho-Maklaja vypracoval Výkonný direktoriát Ruskej geografickej spoločnosti a Mládežnícky klub RGS pri Podgorenskom lýceu N. A. Belozorova a je venovaný veľkému ruskému etnografovi, antropológovi a cestovateľovi, členovi Imperátorskej Ruskej geografickej spoločnosti Nikolajovi Nikolajevičovi Miklucho-Maklajovi, ktorý má 175. výročie narodenia.

 

č. otázky

otázka

Varianty odpovede

Správna odpoveď

Komentár

1

V ktorom roku sa narodil Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj?

1) v r. 1846

2) v r. 1845

3) v r. 1861

4) v r. 1854

1) v r. 1846

Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj sa narodil 17. júla (5. júla podľa juliánskeho kalendára) 1846 v dedine Roždestvenskoje (dnes Jazykovo-Roždestvenskoje Okulovského municipálneho okresu Novgorodskej oblasti)

2

Kde sa uchováva zbierka originálov výkresov, ktoré vyhotovil Nikolaj Nikolajevič počas svojich expedícií na Novú Guineu?

1) v Ermitáži

2) v Akadémii vied

3) v archíve RGS v Petrohrade

4) v Štátnom historickom múzeu

3) v archíve RGS v Petrohrade

 

Zbierka výkresov, ktoré vyhotovil Nikolaj Nikolajevič počas svojich expedícií na Novú Guineu, je uchovávaná v archíve RGS v Centrále Spoločnosti v Petrohrade.

3

Koľko rokov je v r. 2021 odvtedy, čo Miklucho-Maklaj po prvýkrát vystúpil na breh ostrova Nová Guinea?

1) 175

2) 170

3) 150

4) 180

3) 150 rokov

Pred takmer 150 rokmi, 20. septembra 1871, loď Viťaz vplávala do zálivu Astrolabe Bay, Miklucho-Maklaj vystúpil na ostrove, aby si našiel miesto pre svoje obydlie. Dosiahol svoj cieľ – začal sa mu život po boku Papuáncov na brehu, ktorý neskôr dostane jeho meno. 

4

Ako sa volá loď, na ktorej Nikolaj Nikolajevič uskutočnil svoju prvú cestu na Novú Guineu?

1) Neva

2) Nadežda

3) Mirnyj 

4) Viťaz

 

4) Viťaz

 

Koncom októbra 1870 s pomocou Ruskej geografickej spoločnosti bolo cestovateľovi umožnené vycestovať do Novej Guiney na palube vojenskej lode Viťaz.

5

Ako sa volá druh obydlia, ktoré Nikolajovi Nikolajevičovi na obdobie jeho pobytu na Novej Guinei postavili námorníci korvety Viťaz?

1) Drevenica

2) Chyža

3) Zemľanka

4) Jurta

 

2) Chyža

 

Námorníci korvety Viťaz postavili Nikolajovi Nikolajevičovi na bývanie na Novej Guinei  chyžu.

6

Koľko listov etnografických a geografických výkresov je v zbierke Nikolaja Nikolajeviča?

1) menej ako 500

2) okolo 700

3) viac ako 2000

4) viac ako 5000

2) okolo 700

 

Archív expedičných výkresov Miklucho-Maklaja obsahuje okolo 700 listov. Sú to výkresy, ktoré presne zachytávajú typických predstaviteľov domorodcov Oceánie s ich typickými črtami, pôvodné obyvateľstvo Južnej Ameriky a Austrálie, ako aj flóru a faunu týchto oblastí.

7

Kde sa nachádza celá etnografická zbierka, ktorú Nikolaj Nikolajevič zozbieral na jeho expedíciách do Oceánie?

1) v Kunstkamere       

2) v Ermitáži

3) v Polykultúrnom múzeu

4) v Petrohradskej centrále RGS

1) v Kunstkamere       

 

Etnografická zbierka, ktorú Nikolaj Nikolajevič zozbieral počas svojich expedícií do Oceánie sa nachádza v Kunstkamere.

8

Aká zbraň sa nenachádza v katalógoch zbierky zbraní Papuáncov, ktoré Nikolaj Nikolajevič zozbieral počas svojich expedícií?

1) Luk

2) Kuša

3) Sekera

4) Kyjak

2) Kuša

 

V katalógoch zbierky zbraní Papuáncov, ktoré Nikolaj Nikolajevič zozbieral počas svojich expedícií nie je kuša.

9

O rozvoj prírodných vied akej krajiny okrem Ruska sa mimoriadne pričinil N. N. Miklucho-Maklaj?

1) India

2) Austrália

3) Oceánia

4) Indonézia

2) Austrália

 

V r. 1877 sa Miklucho-Maklaj chcel vrátiť späť do Ruska, avšak pre ťažkú chorobu bol cestovateľ nútený zostať v austrálskom Sydney, kde žil do r. 1882 a založil tam prvú biologickú stanicu v Austrálii.

10

Na počesť zásluh v oblasti etnografie bol dátum narodenia Nikolaja Nikolajeviča Miklucho-Maklaja stanovený ako sviatok Dňa etnografov v Rusku. V aký deň sa slávi tento sviatok?

1) 17. júla

2) 18. augusta

3) 3. novembra

4) 13. decembra

1) 17. júla

Deň etnografov (slávi sa 17. júla) – je sviatkom odborníkov rôznych etnografických škôl. Sviatok bol ustanovený na počesť dňa narodenia etnografa a cestovateľa Nikolaja Nikolajeviča Miklucho-Maklaja.

11

Ako sa volal Papuánec, ktorý bol jeden z prvých, ktorí privítali Miklucho-Maklaja na brehu Novej Guiney a potom sa stal jeho priateľom, pomocníkom a sprievodcom?

1) Boro

2) Kokos

3) Tuj

4) Miro

3) Tuj

Pri vylodení z korvety Viťaz sa domorodci, ktorí sa naľakali salvy z dela, rozutekali a na brehu zostal len jeden. Najsmelším bol Papuánec menom Tuj. Práve on sa potom stal hlavným sprostredkovateľom Miklucho-Maklaja pri komunikácii s obyvateľmi pobrežných dedín a veľmi cenným pomocníkom výskumníka v jeho rôznych dobrodružstvách.

12

Ktorý ruský imperátor osobne i finančne podporil prvú expedíciu Nikolaja Nikolajeviča na Novú Guineu?

 

 

1) Alexander II.

2) Mikuláš I.

3) Mikuláš II.

4) Alexander III.

1) Alexander II.

 

Alexander II. nielenže povolil nalodenie mladého entuziasta ako cestujúceho na vojenskú korvetu Viťaz, ktorá ho zdarne doviezla do hľadaného zálivu Astrolabe, ale súhlasil aj s úhradou peňažných prostriedkov, ktoré vedec utratí nad rámec 1200 rubľov, ktoré dostal na cestu od RGS.

13

Ako sa volá severo-východné pobrežie Novej Guiney, ktoré objavil a skúmal slávny ruský antropológ a etnograf?

1) Pobrežia Miklucha

2) Pobrežie Maklaja

3) Ruská Papua

4) Zem Alexandra II.

2) Pobrežie Maklaja

 

Severo-východné pobrežie Novej Guiney sa nazýva Pobrežie Maklaja (územie medzi 5 a6° južnej šírky).

14

V akej krajine získal Nikolaj Nikolajevič vysokoškolské vzdelanie?

1) Rusko

2) Nemecko

3) Francúzsko

4) Austrália

2) Nemecko

 

Za vysokoškolským vzdelaním budúci cestovateľ Miklucho-Maklaj odišiel do Nemecka, kde študoval filozofiu, medicínu, chémiu na univerzitách v Heidelbergu, Lipsku a Jene.

15

Po pobreží akého mora uskutočnil Nikolaj Nikolajevič po skončení univerzity svoju prvú samostatnú cestovateľskú púť?

1) Stredozemného

2) Čierneho

3) Baltského

4) Červeného

 

4) Červeného

Po skončení univerzity v r. 1868 Miklucho-Maklaj uskutočňuje samostatnú cestu po pobreží Červeného mora a potom sa v r. 1869 vracia do Ruska.

16

V r. 1996 na počesť 150. výročia narodenia Miklucho-Maklaja ho UNESCO vyhlásilo za ...?

1) Svetoobčana

2) Posla mieru v Oceánii

3) Ochrancu pôvodných národov

4) Hlavného etnografa planéty

1) Svetoobčana

 

Na počesť 150. výročia narodenia ruského cestovateľa Nikolaja Nikolajeviča Miklucho-Maklaja ho za jeho vedecké práce a šírenie humanistických ideí UNESCO v r. 1996 vyhlásilo za Svetoobčana.

17

Aké vyznamenanie s menom Nikolaja Nikolajeviča Miklucho-Maklaja zriadila v r. 2014 Ruská geografická spoločnosť za etnografický výskum a expedície?

1) Platinová medaila

2) Zlatá medaila

3) Bronzová medaila

4) Strieborná medaila

2) Zlatá medaila

 

Zlatá medaila Miklucho-Maklaja bola zriadená v r. 2014 ako najvyššie vyznamenanie Ruskej geografickej spoločnosti za výskum v oblasti antropológie, etnografie a kultúrneho dedičstva.

18

Aký ponurý  interiérový predmet osvetľoval minimálne dvadsať rokov písací stôl Nikolaja Nikolajeviča?

1) Lampa z ľudskej lebky

2) Pohrebná urna

3) Múmia skarabea 

4) Svietnik z mrožieho kla

1) Lampa z ľudskej lebky

 

Počas absolvovania praxe v univerzitnej nemocnici sa Nikolaj Nikolajevič zaľúbil do pacientky, ktorá mu lásku opätovala. Dievčina žiaľ zomrela. Krátko pred smrťou mu však ponúkla dar na pamiatku – svoju vlastnú lebku. Miklucho-Maklaj si ju nielenže uchoval na pamiatku, ale vyrobil z nej originálnu lampu.

19

Čo bolo najväčšou komplikáciou a robilo Miklucho-Maklajovi na expedíciách najväčšie problémy?

1) dvojité priezvisko

2) neznalosť cudzích jazykov

3) chatrné zdravie

4) nedostatok peňazí

3) chatrné zdravie

 

Miklucho-Maklaj bol od detstva veľmi chorľavý; prekonal zápal pľúc, ktorý značne oslabil jeho zdravie. Počas expedícií ešte ochorel na maláriu, horúčku dengue, skorbut, chronickú kolitídu a reumatickú polymyalgiu. Navyše, známy cestovateľ veľmi trpel na morskú chorobu, avšak všetko toto ho neodradilo od toho, aby uskutočnil množstvo expedícií.

20

Čo si o Miklucho-Maklajových vedeckých záujmoch a cestách myslela jeho matka Jekaterina Semionovna?

1) plne syna podporovala

2) nesúhlasila ani s jeho vedeckými záujmami, ani s jeho záľubou v cestovaní

3) nesúhlasila s jeho konaním, no finančne ho podporovala

4) prerušila s ním všetky kontakty potom, čo odišiel na štúdium do Nemecka

2) nesúhlasila ani s jeho vedeckými záujmami, ani s jeho záľubou v cestovaní

 

Matka Miklucho-Maklaja, Jekaterina Semionovnanesúhlasila ani s vedeckým štúdiom, ani so záľubou v cestovaní. Pravidelne ignorovala synove prosby, aby mu poslala peniaze a v listoch mu vyjadrovala svoju nespokojnosť.

21

Keď sa miestni obyvatelia zoznámili s vedcom bližšie, začali ho volať „tamo russ“, čiže „ruský človek“. Neskôr ho premenovali na „kaaram tamo“, čo znamenalo...?

1) „človek z Mesiaca“

2) „ruský boh“

3) „dobrý človek“

4) „posol predkov“

1) „človek z Mesiaca“

 

Počas svojho života medzi Papuáncami sa Miklucho-Maklajovi niekoľkokrát zmenilo miestne meno. Keď sa s vedcom miestni obyvatelia zoznámili bližšie, začali ho volať „tamo russ“ – „ruský človek“. Neskôr ho premenovali na „kaaram tamo“, čo znamenalo „človek z Mesiaca“.

22

V škole sa budúci etnograf učil pomerne zle. Často chýbal na vyučovaní a jedinú dvojku mal Nikolaj z...?

1) matematiky

2) rétoriky

3) francúzskeho jazyka

4) prírodovedy

3) francúzskeho jazyka

 

V škole sa budúci etnograf učil pomerne zle. Často chýbal na vyučovaní a jedinú dvojku mal Miklucho z francúzskeho jazyka.

23

Ako sa volal známy nemecký prírodovedec, ktorý pozval ruského študenta Nikolaja Miklucho na Kanárske ostrovy na výskum miestnej fauny?

1) Robert Koch

2) Ernts Haeckel

3) Karl Baer

4) Alexander Humboldt

2) Ernst Haeckel

Nemecký prírodovedec Ernst Haeckel pozval svojho žiaka a ruského študenta ako asistenta na expedíciu na Kanárske ostrovy na výskum miestnej fauny.

24

Maklaj presvedčil Papuáncov, aby uverili v jeho schopnosť „podpáliť more“ potom, ako zapálil v miske tekutinu vydávajúc ju za vodu, hoci v skutočnosti to bol… ?

1) Lieh

2) Petrolej

3) Acetón

4) Benzín

 

1) Lieh

 

Maklaj presvedčil Papuáncov, aby uverili v jeho schopnosť „podpáliť more“ potom, ako zapálil v miske tekutinu vydávajúc ju za vodu, hoci v skutočnosti to bol lieh.

 

 

Čítať 98 krát