Программная деятельность Русского дома в Братиславе временно приостановлена      slovakia@rs.gov.ru 

04/nov/2021 22:03

V Košiciach sa uskutočnila prednáška o vzdelávaní v Rusku

There is no translation available.

V rámci realizácie programu na upevnenie pozícií ruského jazyka a propagovania ruského vzdelávania pre študentov maturitného ročníka bilingválneho gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach sa uskutočnila prednáška o tom, ako sa dostať na ruské univerzity v rámci kvót vlády Ruskej federácie.

Vďaka aktívnej práci učiteľov ruského jazyka gymnazisti už pobudli v Moskve a sú výborne pripravení na to, aby sa dostali študovať na ruské vysoké školy. Gymnázium aktívne spolupracuje s univerzitami a školami v Rusku, organizuje spoločné podujatia a keď to dovolí epidemiologická situácia, obnovia sa aj študentské výmenné pobyty.

Na záver stretnutia gymnázium dostalo študijnú a umeleckú literatúru v ruskom jazyku v súlade so štátnym vzdelávacím programom Ruskej federácie Rozvoj vzdelávania.

Čítať 45 krát

Vyhľadávanie