06/dec/2021 09:18

Banská Bystrica privítala Júliu Sozinovú

 

V Banskej Bystrici sa konalo stretnutie riaditeľky pre vedeckú a vzdelávaciu činnosť Celoruskej štátnej knižnice zahraničnej literatúry M. I. Rudominovej Júlie Anatolievny Sozinovej so zástupkyňou riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Oľgou Doktorovou. Pani Sozinová si prezrela knižničné jazykové centrá, literárno-hudobné múzeum a umeleckú galériu. Predstaviteľky oboch knižníc prerokovali možnosti obnovenia spolupráce pri realizácii spoločných projektov, ako aj plány na podpísanie dohody o spolupráci.

Júlia Anatolievna sa tiež stretla so žiakmi Prvého súkromného banskobystrického gymnázia, porozprávala im o činnosti knižnice, dejinách jej založenia, o aktuálnych projektoch – medzi inými o projektoch Škola mladého prekladateľa či Pracovný zošit prekladateľa. Pozornosť venovala i veľkolepému medzinárodnému programu na šírenie slovanskej literatúry s názvom Sto slovanských románov. V rámci tohto programu vyšli najlepšie romány partnerských krajín Fóra slovanských kultúr – Bieloruska, Bulharska, Čiernej Hory, Chorvátska, Severného Macedónska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Tento projekt združil spisovateľov, prekladateľov a literárnych odborníkov a jeho výstupom boli i preklady ôsmich diel slovenských spisovateľov do troch jazykov (srbčiny, ruštiny a slovinčiny).

Júlia Anatolievna Sozinová je autorkou okolo 150 vedeckých publikácií v Bulharsku, Poľsku, Rusku, Slovinsku, USA a Česku, ako aj odborných a umeleckých prekladov z angličtiny, maďarčiny, srbčiny a slovinčiny. Gymnazistom porozprávala o svojich prekladateľských skúsenostiach a vysvetlila, že pre kvalitný preklad cudzojazyčnej literatúry je v prvom rade nevyhnutné dokonalé ovládanie rodného jazyka. V závere stretnutia boli gymnáziu odovzdané knihy slovenských autorov preložené do ruštiny.

Čítať 68 krát