streda, 19 september 2018 13:57

Štipendiá a študijné programy

Štipendiá a študijné programyVláda Ruskej federácie každý rok vydeľuje finančné prostriedky na štátne štipendiá pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na ruských vysokých školách


Štipendium zahŕňa:

1.
bezplatné štúdium vybraného odboru počas celej dĺžky jeho trvania

2.
v prípade potreby bezplatné štúdium na fakulte jazykovej prípravy.

Okrem toho má zahraničný študent zabezpečené miesto vštudentskom domove za rovnakých podmienok, aké platia pre občanov Ruskej federácie a každý mesiac sa mu vypláca príspevok na štúdium v rovnakej výške, ako ruským študentom

Štipendium nezahŕňa:

1.    
cestovné náklady na dopravu do-z miesta štúdia;

2.    
životné náklady;

3.    
zdravotné poistenie.

V rámci štipendií ponúkame nasledujúce študijné programy:

Program č. 1. Základná vysokoškolská príprava na profesiu (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium)

Program č. 2. Doplňujúce profesionálne štúdium (stáže)

Program č. 3. Letné školy ruského jazyka


Kto sa môže uchádzať o štipendium?

Na program č. 1
·        Na bakalárske štúdium: kandidáti, ktorí majú dokument o úplnom stredoškolskom vzdelaní (maturitné vysvedčenie)·        Na magisterské štúdium: kandidáti, ktorí majú vysokoškolský diplom I. stupňa (bakalár)

·        Na doktorandské štúdium, ordinatúru (postgraduálne štúdium lekárov), doktorandské štúdium-asistentúru (pre pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou v oblasti umenia) – kandidáti, ktorí majú vysokoškolský diplom II. stupňa (magister).

Na program č. 2

·     kandidáti, ktorí majú vysokoškolský diplom (bakalár a magister) a chcú si zvýšiť kvalifikáciu;

·     kandidáti, ktorí študujú na vysokých školách a chcú si zdokonaliť svoje profesionálne zručnosti.

Na program č.3

·     Vysokoškolskí pedagógovia a študenti a tiež všetci záujemcovia vo veku od 18. rokov.

 

Čítať 3435 krát
Viac z tejto kategórie: Ako sa dostať na štúdium do Ruska? »